Tính toán kích thước Database với PHP

Đăng ngày: 04 Tháng 5 2015
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Tính toán dung lượng (size) của database là điều quan trọng trong các dự án (project) công việc của bạn.

Với đoạn code PHP khá đơn giản sau bạn có thể áp dụng vào những dự án của mình sẽ tính toán được dung lượng bất kỳ database nào, giúp công việc được thuận lợi hơn.

Tính toán kích thước Database với PHP


Các bạn có thể tự học lập trình thiết kế website qua những bài hướng dẫn của chúng tôi tại: Tài liệu hướng dẫn PHP.

PHP code

function CalcFullDatabaseSize($database, $db) { 

 

    $tables = mysql_list_tables($database, $db);

    if (!$tables) { return -1; }

 

    $table_count = mysql_num_rows($tables);

    $size = 0; 

 

    for ($i=0; $i < $table_count; $i++) {

        $tname = mysql_tablename($tables, $i);

        $r = mysql_query("SHOW TABLE STATUS FROM ".$database." LIKE '".$tname."'");

        $data = mysql_fetch_array($r);

        $size += ($data['Index_length'] + $data['Data_length']);

    };

 

    $units = array(' B', ' KB', ' MB', ' GB', ' TB');

    for ($i = 0; $size > 1024; $i++) { $size /= 1024; }

    return round($size, 2).$units[$i];

}

Cách sử dụng:

// open mysql connection:

$handle = mysql_connect('localhost', 'user', 'password');

 

if (!$handle) { die('Connection failed!'); }

 

// get the size of all tables in this database:

print CalcFullDatabaseSize('customer1234', $handle);

// --> returns something like: 484.2 KB

 

// close connection:

mysql_close($handle);

Chúc các bạn thành công.

  • (ST) Nguồn:

Gửi bình luận

Hãy nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu trong ô có dấu (*). Không được phép sử dụng mã HTML.

LIKE để ủng hộ bạn nhé!

 

Tham gia diễn đàn seo hàng đầu Việt Nam

Has no content to show!